【rồng bạch kim plus】Ký hiệu yên Nhật là gì? Vì sao kí hiệu Yên Nhật và Nhân dân ...

ýhiệuyênNhậtlàgìVìsaokíhiệuYênNhậtvàNhândâĐồng tiền này có ba chức năng cốt lõi: i) khai thác các giao dịch Terra thông qua việc đặt cược, ii) đảm bảo sự ổn định về giá của các stablecoin của Terra và